WDC-PMKSY MIS DASHBOARD

    Page 1 | Page 2                                                                                                                                                                                          Sat, 28 Mar 2020     

ANDHRA PRADESH ARUNACHAL PRADESH ASSAM BIHAR CHHATTISGARH GUJARAT HARYANA HIMACHAL PRADESH JHARKHAND KARNATAKA
KERALA MADHYA PRADESH MAHARASHTRA MANIPUR MEGHALAYA MIZORAM NAGALAND ODISHA PUNJAB RAJASTHAN
SIKKIM TAMIL NADU TELANGANA TRIPURA UT of JAMMU AND KASHMIR UT of LADAKH UTTARAKHAND UTTAR PRADESH WEST BENGAL
2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10
2019-20 : Opening Balance : Rs 60.29 Cr Funds Released(CS) : Rs 144.39 Cr Funds Released(SS) : Rs 77.67 Cr Expenditure : Rs 111.05 Cr Current Balance : Rs 171.29 Cr
Chart is loading...
Chart is loading...
Chart is loading...
Chart is loading...